iga-2023-2
Airkule
Unifree-2019
HAVACILIK HABERLERİ RÖPORTAJ TÜRKİYE'DEN DÜNYADAN VİDEOLAR SEYAHAT ROTASI
Pegasus-2024
9 Kasım 2023 Perşembe - 08:48

SIA GRUBUNDA MALİ REKOR

Çin, Hong Kong, Japonya ve Tayvan’ın tamamen yeniden açılması ve Kuzey Asya’ya giden yolcu trafiğindeki toparlanmanın etkisiyle, hava yolculuğuna yönelik güçlü talep yaz sezonunda da devam etti. SIA Grubu yarı yılda rekor kâr elde etti

SIA GRUBUNDA MALİ REKOR
Losev-11

SIA ve Scoot, 2023/24 Mali Yılı’nın ilk altı ayında yıllık %52,3 artışla 17,4 milyon yolcu taşıdı. Yolcu trafiği bir önceki yıla göre %38,0 artarak %29,0’luk kapasite artışını geride bıraktı. Sonuç olarak, Grubun yolcu doluluk oranı (PLF) 5,8 yüzde puanı artarak %88,8’e yükseldi; bu şimdiye kadarki en yüksek altı aylık yolcu doluluk oranı oldu. 

Hava taşımacılığına olan talep, stok fazlasının yanı sıra jeopolitik ve makroekonomik olumsuzluklar nedeniyle zayıf kaldı. Kargo doluluk oranı, kargo ağırlığının %6,0 oranında azalması nedeniyle yıllık bazda 8,4 puan düşüşle %52,7’ye gerilerken, kapasite ise esas olarak yolcu uçaklarının alt kısımlarındaki kapasitenin artması nedeniyle %8,9 arttı. Artan rekabet ve zayıflayan talep de bir önceki yıla göre %46,2 düşen kargo getirileri üzerindeki aşağı yönlü baskıya katkıda bulundu. Bununla birlikte, yük ton-kilometre başına 41,8 sent ile kargo gelirleri, salgın öncesi seviyelerinin %37,0 üzerinde kaldı.

Grup geliri 745 milyon $ (+%8,9) artarak 9.162 milyon $’a yükseldi; yolcu uçuş gelirindeki 1.571 milyon $’lık (+%26.3) artış 7.550 milyon $’a yükseldi, kargo uçuş gelirindeki 1.039 milyon $’lık (%-49.5) düşüşle 1.060 milyon $’a gerilemesiyle kısmen dengelendi.

Harcamalar 427 milyon $ (+%5,9) artarak 7.609 milyon $’a yükseldi; yakıt dışı giderlerdeki 840 milyon $’lık (+%18,7) artış, net yakıt maliyetindeki 413 milyon $’lık düşüşle (%-15,3) kısmen dengelendi. Net yakıt maliyeti, daha yüksek hacmin artmasına (+566 milyon $) ve yakıt risk dengeleme kazancına (+173 milyon $) rağmen, yakıt fiyatlarındaki %29,2’lik düşüş (-1.077 milyon $) nedeniyle 2.283 milyon $’a düştü. Yakıt dışı harcamalardaki %18,7’lik artış, toplam yolcu ve kargo kapasitesindeki %19,9’luk artışla paralel gerçekleşti.

Genel olarak Grup, bir önceki yıla göre 320 milyon dolar artışla 1.554 milyon dolar faaliyet karı kaydetti.

Grup, güçlü işletme performansı sayesinde önceki yıla göre (+%55,4) 514 milyon $ artışla 1.441 milyon $ net kar elde etti. Kârdaki iyileşmeye, geçen yılki net faiz geliri ile net finansman giderleri (+222 milyon dolar) ve geçen yıl kâr payı ile ilişkili şirketlerin zarar payı (+87 milyon dolar) arasındaki pozitif fark yardımcı oldu.

2023/24 Mali Yılı İkinci Çeyrek – Kâr ve Zarar

Grup, yoğun geçen yaz sezonundaki güçlü talebin etkisiyle, geçen yıla göre 121 milyon $ (+%17,8) artışla ikinci çeyrekte 799 milyon $’lık rekor bir çeyreklik faaliyet kârı elde etti.

Grubun geliri yıllık 195 milyon $ (+%4,3) artışla 4.683 milyon $’a yükseldi. Yolcu uçuş geliri, trafikteki %28,9’luk büyümenin etkisiyle 570 milyon $ (+%17,3) artışla 3.873 milyon $’a yükseldi. Trafik artışının kapasite artışını (+%26,0) geride bırakması nedeniyle Grup doluluk oranı 2,0 puanlık artışla %88,6’ya yükseldi. Kargo uçuş geliri, zayıf talep nedeniyle verimdeki düşüş (%-48,0) ve endüstrinin ana kargo kapasitesinin eski durumuna getirilmesi nedeniyle %48,3 veya 484 milyon $ düşüşle 519 milyon $’a geriledi. Bununla birlikte, ton-kilometre başına 39,2 sentlik kargo getirisi, Covid öncesi seviyelerin %28,5 üzerindeydi. Kargo yükleri yıllık bazda sabit kalırken (%-0,5) kapasite %6,0 arttı, bu da kargo doluluk oranının 3,5 puanlık düşüşle %53,5’e gerilemesine neden oldu.

Grubun harcamaları yıllık 74 milyon $ (+%1,9) artışla 3.884 milyon $’a yükseldi. Bu, yakıt dışı harcamalardaki 267 milyon dolarlık artıştan (+%11,2) oluşmakta olup, net yakıt maliyetindeki 193 milyon dolarlık düşüşle (-%13,6) kısmen dengelendi. Net yakıt maliyeti, yakıt fiyatlarındaki %25,2’lik düşüş (-478 milyon $) nedeniyle 1.230 milyon $’a düştü; bu düşüş, artan hacim (+262 milyon $) ve daha düşük yakıt riskten korunma kazancı (+72 milyon $) ile kısmen dengelendi. Akaryakıt dışı harcamalardaki artış, kargo dahil toplam kapasitedeki %17,0 artışın altında kaldı.

Grup ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre 150 milyon $ (+%26,9) artışla 707 milyon $ net kar elde etti. Bu iyileşmenin temel nedeni daha iyi işletme performansı (+121 milyon dolar), geçen yılki net finansman giderlerine kıyasla net faiz geliri (+78 mi

30 Eylül 2023 itibarıyla Grubun özsermayesi, 31 Mart 2023’e göre 2,5 milyar dolar düşüşle 17,3 milyar dolar oldu. Bunun nedeni, Haziran 2021’de ihraç edilen Zorunlu Dönüştürülebilir Tahvillerin (MCB’ler) yarısının Haziran 2023’te itfa edilmesiydi. Bu da 3,4 milyar dolara ulaştı. Toplam borç bakiyeleri, esas olarak borçların geri ödenmesi nedeniyle 0,7 milyar dolar azalarak 14,7 milyar dolara geriledi. Bunun sonucunda Grubun borç-özsermaye oranı 0,77 katından 0,85 katına çıktı.

Nakit ve banka bakiyeleri, MCB’lerin itfası, borçların geri ödenmesi ve temettü ödemesinden kaynaklanan nakit bakiyesindeki düşüşle birlikte 2,8 milyar $’lık düşüşle 13,5 milyar $’a geriledi. Bu durum, vadeli satışlardan elde edilen gelirler de dahil olmak üzere operasyonlardan elde edilen 2,6 milyar dolarlık net nakit ile kısmen hafifletildi. Grup, eldeki nakde ek olarak tamamı çekilmemiş olan 2,4 milyar dolarlık taahhütlü kredi limitine erişimini sürdürüyor. Grubun bilançosu sağlıklı kalmayı sürdürüyor ve sektördeki en güçlüler arasında yer alıyor.

FİLO GELİŞTİRME

SIA, ikinci çeyrekte işletme filosuna üç uçak ekledi. Bunlar bir Airbus A350-900 (Temmuz 2023’te teslim edildi) ve iki Boeing 787-10’dan (Ağustos 2023 ve Eylül 2023’te teslim edildi) oluşuyor.

30 Eylül 2023 itibarıyla Grubun faaliyet filosunda 195 yolcu uçağı ve 7 kargo uçağından oluşan 202 uçak bulunuyor. SIA’nın faaliyet filosu 140 yolcu uçağından ve yedi kargo uçağından oluşurken, Scoot’un 55 yolcu uçağı bulunuyor. Grubun sipariş ettiği 96 uçağı bulunuyor.

Ortalama yaşı yedi yıl bir ay olan Grup, havayolu sektöründeki en genç ve yakıt açısından en verimli filolardan birini işletiyor. Bu, hava yollarının müşterilerine daha fazla konfor ve yenilikçi ürünler sunmasına olanak tanırken, işletme verimliliğini daha da artırıyor ve karbon emisyonlarını düşürmeye yönelik devam eden çabaları destekliyor.

AĞ GELİŞTİRME

İkinci çeyrekte SIA, Busan’a hizmetlerini yeniden başlatırken Scoot, Jinan, Nanchang ve Shenzhen seferleri de yeniden başladı. 30 Eylül 2023 itibarıyla Grubun yolcu ağı 36 ülke ve bölgede 119 varış noktasını kapsamaktadır. SIA 75 , Scoot ise 67 noktaya hizmet vermektedir. Kargo ağı 38 ülke ve bölgede 124 varış noktasını kapsamaktadır.

Kış döneminde (29 Ekim 2023 – 30 Mart 2024), SIA, Chongqing (Kasım 2023), Chengdu (Aralık 2023) ve Xiamen’e (Aralık 2023 ile Ocak 2024 arasında) hizmetlerini yeniden başlatacak. Grubun ağının düzenli olarak gözden geçirilmesinin bir parçası olarak Kasım 2023’ten itibaren Scoot yerine SIA Shenzhen’e uçacak. SIA ayrıca Kasım 2023’ten itibaren Guangzhou’ya uçuş frekansını günlük tek seferden 2 sefere çıkaracak. Scoot, Kasım 2023’ten itibaren Kunming ve Changsha’daki operasyonlarına devam edecek. Bu yeniden faaliyete geçmelerle SIA ve Scoot, pandemi öncesi 25 noktaya kıyasla Çin’de 23 destinasyona hizmet verecek. Çin ana karasındaki genişlemeye ek olarak Scoot, yıl sonu tatil talebini karşılamak için Aralık 2023’ten Şubat 2024’e kadar Hong Kong, Melbourne ve Sidney’e ek hizmetler sunacak.

2024 Yaz dönemi için (31 Mart 2024 – 26 Ekim 2024), SIA ağındaki destinasyonlara hizmetlerini artıracak. Bu, Airbus A380 hizmetlerinin Frankfurt’a yeniden başlatılmasını, geniş gövdeli Airbus A350-900 orta mesafeli uçaklarının Cairns ve Male’ye konuşlandırılmasını ve Singapur ile Barselona arasında direkt uçuşların yeniden başlatılmasını içeriyor. Uçuş frekansları, birden fazla noktada salgın öncesi seviyelere ulaşacak veya bu seviyeyi aşacak şekilde artırılacak. Bunlar arasında Ahmedabad (Hindistan), Pekin ve Şangay (Çin), Kopenhag (Danimarka), Da Nang (Vietnam), Darwin, Melbourne ve Perth (Avustralya), Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), Tokyo-Haneda (Japonya), Seattle ve Houston (Amerika Birleşik Devletleri) mevcut. SIA, düzenleyici onaylara tabi olarak Nisan 2024’te Singapur ile Brüksel arasında haftada dört kez direkt seferlerini başlatacak.

SIA Grubu kapasitesinin Aralık 2023’te salgın öncesi seviyelerinin ortalama %92’sine ulaşması bekleniyor. Grup, ağ genelinde hizmetlerin giderek artmasıyla birlikte 2024/25 Mali Yılı’nda Covid öncesi kapasite seviyelerine dönmeyi bekliyor.

ÇOKLU MERKEZ STRATEJİSİ

Air India ile Vistara’nın önerilen birleşmesi, Hindistan Rekabet Komisyonu’nun işlemi Eylül 2023’te onaylamasıyla, yolunda ilerlemeye devam ediyor. Bu işlem, doğrudan yabancı yatırım onayının yanı sıra, aralarında aşağıdakiler de bulunan çeşitli yargı bölgelerindeki diğer düzenleyicilerin ve rekabet otoritelerinin onaylarına tabi olmaya devam ediyor: Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Bakanlığı ve Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesi ve Singapur Rekabet ve Tüketici Komisyonu. Tamamlandığında, SIA’ye tüm önemli Hint havayolu pazarı segmentlerinde önemli bir varlığa sahip olan genişletilmiş Air India Grubu’nun %25,1 hissesi verilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SIA Grubu, Singapur Sivil Havacılık Otoritesi (CAAS) ve Temasek’in sahibi olduğu yatırım platformu GenZero, Şubat 2022’de başlayan 20 aylık Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) pilot çalışmasını tamamladı. Bu çalışma, Sürdürülebilir Hava Merkezine ilişkin Uluslararası Danışma Panelinin (IAP) tavsiyelerinden biri olan Singapur için uzun vadeli, güvenli bir SAF tedarik ekosistemi oluşturma hedefini desteklemektedir. Çalışma Singapur’un SAF’ı konuşlandırmaya yönelik operasyonel hazırlığını ve SAF’ı Changi Havalimanı’na getirmeye yönelik uçtan uca süreci doğruladı. Aynı zamanda, karbon ayak izini karbondan arındırmak isteyen şirketlere ve hava kargo şirketlerine satışa sunulan SAF kredileri de oluşturuldu; bu krediler, SAF’ın yüksek maliyetlerini paylaşmak için potansiyel olarak kitle kaynaklı finansman sağladı. Bu SAF kredilerine bir miktar talep olsa da pilot uygulamada politika desteğinin ve kurumsal farkındalığın artırılması ihtiyacının altı çizildi.

GENEL BAKIŞ

Hava yolculuğu talebinin mali yılın sonuna kadar sağlıklı kalması beklenirken, başta Asya-Pasifik bölgesinde olmak üzere sektörde önemli kapasite restorasyonu yolcu getirileri üzerinde baskı oluşturabilir. Grup piyasa koşullarını yakından izleyecek ve gerektiğinde faaliyetlerinde düzenlemeler yapacak.

Hava taşımacılığına olan talebin, aşırı stoklar, jeopolitik gerilimler ve makroekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2023/24 Mali Yılı’nın geleneksel zirve üçüncü çeyreğinde yumuşak kalması bekleniyor. Daha fazla yolcu uçuşunun yeniden başlamasıyla birlikte uçak altı kargo kapasitesi artacak ve bu da kargo getirileri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacak.

Artan jeopolitik riskler ve makroekonomik belirsizlikler hava yolu endüstrisi için zorluklar yaratmaya devam ediyor. Petrol piyasasındaki arz riskleri nedeniyle yüksek akaryakıt fiyatları ve akaryakıt dışı maliyetler üzerindeki enflasyonist baskılar temel kaygılardır. Grup, iki Dönüşüm Programı aracılığıyla güçlü temeller inşa etti. SIA ve Scoot ağları arasındaki bağlantının artmasıyla, hava yolu portföyünün gücünden yararlanmaya ve doğru araçları doğru pazarlara dağıtmaya devam edecek. Grup aynı zamanda sektör lideri ürün ve hizmetlere yatırım yapmaya ve maliyet disiplinini korurken gelir ve büyüme fırsatlarını yakalamaya devam edecek.

 
GÖKBEY İRTİFA TESTLERİNİ GEÇTİ
 
EMIRATES HANGİSİNİ TERCİH EDECEK
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
HAVALİMANINDA KAZA
ABD'de San Fransisco Havalimanı'nda bir römorkör, JetBlue uçağına ağır hasar verdi
PRENSE 'ÖZEL JET' ELEŞTİRİSİ
Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Las Vegas'ta Katy Perry Konserine özel ...
HEDEF GÜNEŞ SİSTEMİNİN ÖTESİ
Rusya Federal Uzay Ajansı güneş sisteminin ötesine uzay aracı göndermeyi planlıyor
 
REHİNE KRİZİ SONA ERDİ
Hamburg Havalimanı'nda 18 saat süren rehine krizi sona erdi. Öz kızını ...
HAMBURG'DA OPERASYON SÜRÜYOR
Hamburg Havalimanı'nda 4 yaşındaki kızını rehin alan Türk asıllı babanın ...
YANGIN TEHLİKESİ ATLATILDI
JetBlue uçağında eski American Idol yarışmacısı Jimmy Levy'nin sırt çantası ...
 
HAMBURG'DA REHİNE KRİZİ SÜRÜYOR
Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi sürüyor. Saldırgan, arabasını THY ...
HAMBURG HAVALİMANINDA ALARM
Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda bir kişi aracıyla bariyerleri kırıp ...
UÇAKTA SKANDAL
Meksika'da Aeroméxico'da görevli kabin memuru, uçakta bir kadın yolcunun ...
 
Osman Gazi Baykal
DENEYSEL UÇAK TASARIMLARI VE ÖNCÜ MODELLER
Osman Gazi Baykal
Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç
PİLOTLARIN EMEKLİLİK YAŞI 67 OLABİLİR Mİ? YAŞ SADECE BİR RAKAM MIDIR?
Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç
Engin Aksüt
TOKYO HANEDA’NIN RİSKLİ YAKLAŞMALARI VE İNSAN FAKTÖRÜ
Engin Aksüt
İbrahim Köktener
MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ
İbrahim Köktener
Tuğba İncel
GERMANWINGS KAZASI DAVASI SÜRÜYOR
Tuğba İncel
Faruk Sayılır
UCUZ HAYATLAR
Faruk Sayılır
ÇOK OKUNANLAR
  FOTO GALERİ
SİNGAPUR AIRSHOW-2020

SİNGAPUR AIRSHOW-2020

  VİDEO GALERİ
ENGELLERİN AŞILDIĞI HAVALİMANI

ENGELLERİN AŞILDIĞI HAVALİMANI

  GÜNÜN MANŞETLERİ
 
ŞİKAGO'DA FIRTINA ALARMI
KULE BAYRAĞIMIZIN RENKLERİNDE
HAVA TRAFİĞİ ETKİLENDİ
TAROM'DA 'PİLOT' BUHRANI
ERCAN'DA KAN BAĞIŞI
HAVAYOLUYLA HASTA NAKLİ
'İAÇ GREV DEĞİLDİR'
PİLOT UÇUŞTA RAHATSIZLANDI
PİLOT SAĞ KURTULDU
AJET RÖTARLARA ÇÖZÜM ÜRETİYOR
 
  UÇUŞ BİLGİLERİ
İç Hatlar Dış Hatlar
Geliş Gidiş Geliş Gidiş
  İstanbul Havalimanı
  Sabiha Gökçen
  Ankara
  Antalya
  HAVA DURUMU
  İstanbul
Salı Çarşamba Perşembe
25 / 33 °C 26 / 35 °C 26 / 35 °C
  ARŞİV
 
   
 
 
UNUTMAYACAĞIZ...
 
Onur Güntürkün
 
 
UNUTMAYACAĞIZ…
 
Ünal Başusta

  •Künye
  •İletişim
  •Havacılık Haberleri
  •Röportaj
  •Türkiye'den
  •Dünyadan
  •Seyahat Rotası
  •Havacılık
  •Uçuş Eğitim
  •Havalimanları
  •Göklere Veda
  •Havacılık Emekçileri
  •Havacılık
  •Reklam Videoları
  •Röportaj
  •Video Haber
  •test
  •Sabiha Gökçen Havalimanı
  •seyahat
  •kabin memuru
  •NASA